Kalendár s celebritami ako Adela Banášová, Martin Pyco Rausch, Eva Máziková či Nela Pocisková