Vyfotiť svadbu v Skalici bola pre mňa ďalšia výzva. Bola to medzinárodná izraelsko – slovenská svadba a mladomanželia si fotenie naplno užívali. Fotiť svadbu v peknom prostredí skalických vinohradov a interiéri penziónu Golf Maxim je pre fotografa veľký zážitok a tak bolo veľmi ťažké vybrať najlepšie finálne zábery a svadobné portréty zo Skalice. Svadobčania využili moje služby zachytenia celého príbehu svadobného dňa od prípravy svadby, maľovania nevesty až po svadobný obrad. Myslím, že svadobčanom sa na Záhorí veľmi páčilo.

Svadovné fotografie Skalica
Forenie svadby v Skalici
Svadobná fotografia zo Skalice
Fotografovanie svadby v skalických vinohradoch
Svadobný fotograf Igor Vraňuch fotografoval svadbu v Skalici
Svadobné fotky Penzión Golf Maxim Skalica
Fotografie svadobných rekvizít
Fotenie svadby a maľovanie nevesty
Svadobné foto zo svadby v Skalici
Fotografie zo svadobnej oslavy v skalických vinohradoch
Fotografovanie nevesty v ateliéri
Svadobné fotenie nevesty a svadobného obradu
Fotoateliér Igora Vraňucha v Holíči
Fotografovanie ženícha a nevesty v prírode
Portréty svadobčanov zo Skalice
Portréty nevesty zo svadobného dňa v Skalici
Fotenie svady Penzión Golf Maxim v Skalici
Svadba Golf Penzión Maxim v Skalici
Fotenie svadobného dňa v Skalici
Portrét ženícha v Skalici
Fotenie svadobných rekvizít
čiero biela fotografia zo svadby v Skalici
Fotenie príprav na svadbu pred sobášom v Skalici
Fotografovanie sobáša v Skalici

MOJE SLUŽBY KONTAKT